Zadzwoń

+48 77 410-50-20

Zadzwoń
Kontakt

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest GS1 Sp. z o.o. z siedzibą  w Nowych Sklamierzycach (63-460) przy ul. 29 Grudnia 2c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395173, NIP 622-277-00-90, REGON 301834175.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Administratora Danych Osobowych.  

Oto jego dane kontaktowe: e-mail – biuro@gs1.net.pl, telefon – 77 / 410 50 20.  

Adres pocztowy: GS1 Sp. z o.o., ul. Gosławicka 2, 45-446 Opole z dopiskiem „dane osobowe”.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w trakcie twojej pierwszego zamówienia lub zlecenia.   

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy (art. 6 lit. 1 lit. b RODO), jaką jest

Co więcej jesteśmy zobowiązani do wypełnienia obowiązku prawnego w postaci dokumentowania sprzedaży poprzez faktury VAT oraz spełnienia wymogów Ustawy o podatku akcyzowym celem uzyskania przez Ciebie  ustawowego zwolnienia z tego podatku, jeśli masz do niego prawo (art. 6 lit. 1 lit. c RODO).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Prosimy o podanie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci sprzedaż i usługi wymienione powyżej.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, ponieważ nie będziemy mogli Ci wystawić faktury VAT za usługę. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez GS1 Sp. z o.o. cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś,

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe oraz jak długo je przechowujemy?

Twoje dane są przechowywane w okresach wskazanych poniżej oraz mogą zostać przekazane poniższym podmiotom:

Rodzaj umowyCzas przechowywania danychDo kogo mogą zostać dane przekazane
Sprzedaż materiałów budowlanych5 lat zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2003 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)Biuro księgowe, które prowadzi naszą księgowość (jeśli prosisz o wystawienie faktury), osoby dbające o bezpieczeństwo prawne orazAdministrator Systemów Informatycznych, dbający o bezpieczeństwo informatyczne w naszej Firmie.  
Usługi transportowe
Sprzedaż opału i kruszyw5 lat zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2003 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) oraz z dnia 06 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11)
Usługi deweloperskie10 lat zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93)

Ważne żebyś wiedział(a), że dane te wymagają przetwarzania dla celów podatkowych, rachunkowych i statystycznych, tj., co oznacza, iż mogą one (na ich żądanie) zostać udostępnione dla państwowych organów celno-skarbowych, urzędów statystycznych itp., które mają prawo żądać od Administratora tych danych na odrębnych podstawie przepisów prawa.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

•  statystycznych i archiwizacyjnych.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym GS1 Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Czy szanujemy prywatność użytkowników naszej strony www?

Tak, co więcej prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy informacji, które zebraliśmy w związku z prowadzeniem naszej strony internetowej innym podmiotom. GS1 Sp. z o.o. jest Firmą, która dba o prywatność swoich klientów i nie narusza zasad bezpieczeństwa informacji.

Czy używamy plików z logami na naszej stronie internetowej?

Tak, zbieramy i wykorzystujemy (w sposób automatyczny) dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki z logami nie zostają nigdzie indziej przekazane.

Czy monitorujemy ruch na naszej stronie internetowej?

Ruch na stronach serwisu jest (w sposób automatyczny) monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Czy używamy plików Cookies na naszej stronie internetowej?

Tak, używamy oraz zbieramy (w sposób automatyczny) informacje, które są w nich zawarte. Pliki Cookies są to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są one do korzystania ze stron internetowych. Zawierają one nazwę strony internetowej, swój niepowtarzalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu (źródło: www.wikipedia.pl).

Wykorzystujemy pliki Cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników (np. celem dopasowania ustawień wyświetleń strony do systemu operacyjnego na urządzeniu). Stosujemy dwa rodzaje tych plików – sesyjne (tymczasowe, przechowywane do momentu opuszczenia strony internetowej) oraz stałe (przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Ciebie).

W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej, aby zablokować obsługę plików Cookies lub za każdym razem uzyskiwać informację o ich umieszczeniu na Twoim urządzeniu. Inne opcje są dostępne po wejściu do ustawień przeglądarki internetowej.

Pamiętaj, że większość przeglądarek ma domyślnie ustawioną opcję automatycznego zapisu plików Cookies.  Pliki Cookies nie zostają nigdzie indziej przekazane.